My-home-town.jouwweb.nl

 Geschiedenis

Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen van Deventer en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van "een uur gaans" scheidde Wierden van Almelo. De verbinding had tot omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd een dijk aangelegd. Op de dijk werd een nieuwe kerk gebouwd welke zich toen buiten de dorpskern bevond. Deze Sint-Janskerk (Wierden) was gewijd aan twee heiligen, Sint Johannes en Sint Johannes de Doper. De kerk van voor 1405, die noordelijker stond op de plek achter het tegenwoordige wevershuisje, werd afgebroken. Daar stond ook de Oude Wheme of Oude Pastorie. De naastgelegen oude Pastoorskamp, of ook Domineeskamp werd later gebruikt als begraafplaats. Dit is de huidige begraafplaats aan de Appelhofstraat. De oude weg naar de oude bisschopsstad Ommen en naar de hanzestad Zwolle liep langs de oude kerk, langs de oude wheme naar het Wedervoort. Aan de brink van Wierden in het oude centrum bevond zich 'Het Jak'. Hierin werd het rundvee samengedreven als het van de gezamenlijke es kwam.

 Marke Wierden

De marke Wierden bestond uit drie kernen. Ten zuiden van de dorpskern bevond zich de kern 'De Huurne' met overwegend grote boeren erven, het Altingh, Hofhuis, Vrijlink, Gooseling, Westerik, Veldhuis. Ten noorden van de kern Wierden bevond zich het Loo. Ook hier grote boeren erven zoals het Heerdink, Zwerink, Senderink, Meijerink, Dan de kern Wierden zelf, wat voor de 16e eeuw niet echt een kern te noemen was. Het dorp Wierden was niet meer dan een paar boerderijen rondom de nieuw gebouwde kerk aan de dijk, met als belangrijkste de Hof te Wierden, Eshuis en het Sebertink. In het midden van de 17e eeuw werd door verkoop van het markerichterschap van de marke Hoge Hexel, deze marke aan Wierden toegevoegd en werd Wierden samen met Hoge Hexel een dubble marke. De grens tussen de twee marken loopt in horizontale lijn richting oosten net onder het gebied De Barkel door naar de Lage Es en de Wierdense Weuste. En in westelijkerichting richting de Eversberg in de voormalige marke Notter.

 Archeologie

Op het Loo in Wierden zijn restanten van vroeg neolithische nederzettingen gevonden, grondsporen van langwerpige huizen. Ook hebben er grafheuvels en zelfs hunebedden gelegen in het Wierdense Loo en Hoge Hexel. Deze zijn aan het eind van de 20e Eeuw door onkunde vernietigd. Ook zijn er vroegmiddeleeuwse woningen aangetroffen in het Loo.

 De naam Wierden

In verband met de ligging van een grote waterplas tussen Wierden en Almelo wordt de naam Wierden uitgelegd. Het zou te maken hebben met een kunstmatige hoogte ter bescherming tegen het water, zoals terpen, hillen, warden, wierden. Volgens velen lijkt deze afleiding niet waarschijnlijk, aangezien deze terpen of wierden hoofdzakelijk in het noorden van Nederland voorkomen. Het is zeker dat de naam Wierden is afgeleid van Wederden. Wederden zou kunnen betekenen "bevloeide strook grasland langs een rivier". In het Overijssels schattingsregister treffen we als omschrijving aan: Wederdem (1323), Wederden (1334), Weerden (1450), Wederden (1456), Wedderen (1531), Wijrden (1551) en Wierden in 1670. De naam Wederden treffen we ook al aan op schrift, dat dateert uit het eind van de dertiende eeuw. In een lijst van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit 1280 wordt gezegd, dat "Ecbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in Wederden er duas domos in Elsne". Tenslotte komt Widerden voor op een oude kaart van Abraham Ortelius uit 1570 (zie rechtsonder). Op deze kaart wordt dit Widerden aan de Regge getekend, ongeveer waar nu Nijverdal ligt. De grond tussen de dorpen Enter en Wierden stond, zo vertelt de geschiedenis, in de Middeleeuwen driekwart van het jaar onder water. Tussen Wierden en Rijssen lag heide evenals verder naar het noorden tot aan het dorp Hellendoorn Tol te Wierden

In 1405 werd een overeenkomst gesloten tussen de heer van Almelo en de bisschop Fredrik van Blankenheim, heer van Overijssel. Deze leidde ertoe dat dwars door het moeras tussen Wierden en Almelo een dijk en daarmee een verbinding over het land, werd aangelegd. Om gebruik te kunnen maken van deze verbindingsweg moest men tol betalen. De tolboom stond ter hoogte van het "Schottenhuis", een voormalige Wierdense herberg, die ongeveer op de plek stond van het tegenwoordige appartementencomplex De Zwaan. Voordat men de tolboompalen mocht passeren, moest men eerst het nodige tolgeld betalen. (In 1749 was dat "van een beslagen wagen" twee stuyvers, twee doyten, van een yder persoon, die daar in sit één stuyver enz.) Het vroegere tolbordje hangt nu in Huize Almelo. De vroegere tolboompalen kunnen gezien worden als een poort en in dit verband wordt door velen uitgelegd dat Wierden daarom "De Poort van Twente" is.

 Ruimtelijke ordening

Wierden kent de volgende woonwijken:

 • Noord: De Stouwe, De Hooilanden, De Weuste, Hogelucht, Kluinveen, Violenhoek, Het Loo en Zenderink (in ontwikkeling medio 2009)
 • Oost: (Plan) Oost, Centrum
 • Zuid: Grote Maat, Huurne en Zuidbroek (in ontwikkeling medio 2008)
 • West: West, Molukse wijk en Meijerinksberg

Industrie- en bedrijventerreinen:

 • Noord: Hogelucht, Kluinveen, Violenhoek en Weuste Noord

 Politiek

Gemeenteraad

De gemeenteraad telt negentien zetels, verdeeld over vijf fracties, te weten:

 • CDA 7 zetels
 • PPW (samenwerking van PvdA, GroenLinks en D66) 4 zetels
 • Nieuw Enter Wierden (NEW) 4 zetels
 • VVD/GemeenteBelang 2 zetels
 • ChristenUnie 2 zetels College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W bestaat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 uit:

Burgemeester:

 • Jan Kristen (PvdA) treedt vanaf 5 oktober 2009 op als waarnemend burgemeester in verband met het vertrek van burgemeester Bernard Kobes (CDA) naar gemeente Twenterand om daar waarnemend burgemeester te zijn.

Wethouders:

 • Ria Broeze-van der Kolk (CDA)
 • Theo de Putter (PPW)
 • Dirk Velten (CDA)

 Kunst en cultuur

Wierden kent een aantal jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de Sint-Maartensmarkt, (in het verleden in november, thans laatste maandag van oktober), en de Wiezo (juni/juli). Wekelijks is er een warenmarkt op het Binnenhofplein in het centrum van het dorp.

Zomers zijn er de regionaal bekende Wiezofeesten (Wierdense Zomerfeesten). Dit zijn avonden waarop veel kooplui hun waar in het centrum van het dorp te koop aanbieden. Tevens vindt dan ook de traditionele wiezoloop plaats. Een hardloopwedstrijd door het centrum van Wierden met een deelnemersveld van jong tot oud.

Wierden heeft diverse culturele gezelschappen: een toneelgroep, verschillende koren, muziekverenigingen, artistieke werkgroepen en een creatief centrum. Regelmatig vindt er een concert of toneeluitvoering plaats. De Culturele Raad verzorgt verschillende lezingen, kindervoorstellingen en concerten. De Stichting Historische Kring Wederden verzamelt diverse archieven van de gemeente Wierden.

 Rijksmonumenten

 • Lijst van rijksmonumenten in Wierden

 Voorzieningen

Winkels

In het centrum van Wierden zijn allerlei soorten winkels te vinden, waaronder diverse modezaken, boekwinkels, bloemisterijen, bouwmarkten, een computerwinkel, winkels voor dierenbenodigdheden, drogisterijen, fietsenwinkels, een fotograaf, vijf supermarkten, kapsalons, zonnestudio, een schoenenwinkel, schoonheidsspecialist, elektronicawinkel, muziekinstrumentenwinkel, videotheek, woondesign winkels, tuincentrum etc.

Onderwijs

Het dorp Wierden met de buurtschappen beschikt over 10 basisscholen.

Basisscholen openbaar
"Widerode", "De Touwladder".
Basisscholen protestants/christelijk
"De Driesprong"(Hoge Hexel), "Kluinveenschool", "Immanuelschool", "De Morgenster", "Notter-Zuna School (Notter)", "Sjaloomschool".
Basisscholen rooms-katholiek
"Het Galjoen", "Mariaschool".

Op 1 augustus 2008 is de De Passie gestart, een school voor Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs in Nederland. Deze trekt leerlingen aan uit Rijssen en andere christelijke plaatsen.

 Gezondheidszorg

In Wierden zijn huisartsen, fysiotherapie, kraam- en thuishulp, bejaardenzorg en apotheek aanwezig.

Begraafplaatsen

Het dorp telt drie begraafplaatsen waarvan er twee inmiddels vol of niet meer in gebruik zijn. De nieuwe gemeentelijke begraafplaats is gesitueerd aan de Vriezenveenseweg te Wierden en is geschikt voor standaard- en crematiegraven. Verkeer en vervoer

Wierden ligt aan de Rijksweg 35 tussen Zwolle en Enschede. Het station van Wierden wordt zowel door de stoptrein Zwolle - Enschede als mede de stoptrein Apeldoorn - Enschede tweemaal per uur aangedaan, hier door rijden er (tot 20.00uur) 4 treinen per uur richting Enschede : De trein richting Apeldoorn rijdt na 20.00uur en in het weekend om het uur en niet tot Enschede, maar tot Almelo.

Tevens wordt Wierden bediend door buslijn 91 van Syntus van Almelo via Wierden, Rijssen, Enter en Goor naar Holten. Lijn 91 rijdt eenmaal (spits: tweemaal) per uur in beide richtingen. Op zondag rijdt lijn 91 niet.

 Overige kernen

Wierden en omgeving

     Gemeentegrenzen

     Wijkgrenzen

     Buurtgrenzen

     Autosnelweg

     Secundaire weg

     Spoorweg

   

██ Geselecteerde gemeente

██ Bebouwd gebied

██ Bos of park

██ Binnenwater, rivier of kanaal

De gemeente Wierden omvat 9580 hectare grond en bestaat naast het dorp Wierden uit het dorp Enter (7000 inwoners) en de buurtschappen Hoge Hexel (1000 inwoners), Notter (600 inw.), Zuna (300 inw.), Rectum (400 inw.) en IJpelo (300 inw.).

 Bekende Wierdenaren

 • Berthil ter Avest (1970), voetballer
 • Marieke van den Ham (1983), waterpoloër
 • Anton Huiskes (1928-2008), schaatser en schaatstrainer (bondscoach)
 • Jos Lammertink (1958), wielrenner
 • Johanna ter Steege (1961), actrice
 • Eddy Zoëy (1967), radio- en televisiepresentator en zanger
 • Loes Haverkort (1981), actrice

 Partnergemeenten

 • Frankrijk Ermont
 • Duitsland Lampertheim
 • België Maldegem

 Aangrenzende gemeenten

   Aangrenzende gemeenten   
 Hellendoorn      Twenterand 
 Rijssen-Holten  Brosen windrose nl.svg

Maak een Gratis Website met JouwWeb